BuildUp realiseert in recordtempo energetische renovatie van Noord-Franse scholengroep

Belgische start-up BuildUp pioniert opnieuw internationaal
9 november 2023 in
BuildUp realiseert in recordtempo energetische renovatie van Noord-Franse scholengroep
Fjolla KAMBERI

BuildUp, de specialist in duurzaam offsite bouwen voor nieuwbouw en energetische renovatie, werd geselecteerd voor het Europese Energiesprong-project dat de energetische renovatie van een school omvat. BuildUp ging daarvoor aan de slag in het Noord-Franse Rijsel (Lille) om in de recordtijd van 2 maanden een aantal schoolgebouwen van de scholengroep energetisch te renoveren en klimaatneutraal te maken, goed voor een oppervlakte van 2000 m2. Tijdens de korte tijdspanne van de zomervakantie kregen de gebouwen zo een klimaatjas en werden via offsite bouwen volledige nieuwe gevels en daken geplaatst. Net als een belangrijk deel van het Europese woningbestand, zijn ook veel schoolgebouwen in slechte staat en niet aangepast aan de huidige en toekomstige energievereisten. België kampt met een gelijkaardige problematiek. Het is dus een hele uitdaging om dit verouderde patrimonium te matchen met de klimaatdoelstellingen van 2050.

Projectstart tegen de klok

Het nieuwe energetisch renovatieproject onder leiding van BuildUp omvat in totaal twee scholengroepen waarbij vijf scholen, één sporthal en twee restaurants klimaatneutraal worden gemaakt. In totaal zal BuildUp 9000m2 aan gevels en daken energetisch renoveren. Tijdens de zomer van 2023 werd een eerste deel van de gebouwen onder handen genomen. De rest volgt tijdens de zomervakanties van 2024 en 2025. Het project is extra uitdagend omdat de gebouwen tegen de start van het nieuwe schooljaar afgewerkt moeten worden zodat de leerlingen niet gestoord worden en ook het personeel geen hinder ondervindt van de werken.

Video van de energetische renovatie van scholengroep 'Salengro en Brossolette' in Rijsel

Behoud architecturale eigenheid

BuildUp voert het project uit met een aantal lokale partijen. Het Rijselse architectenbureau Face B is er één van. De Franse erfgoedwetgeving bepaalt dat schoolgebouwen meerdere kenmerken van hun oorspronkelijke uitzicht moeten bewaren. Samen met Face B slaagde BuildUp erin om een geslaagde herinterpretatie te maken. Als mandataris voor het project werkt BuildUp verder nog samen met de volgende partners: studiebureaus Energelio en Maning, aannemer Dujardin en Axima voor het onderhoud en energiebeheer gedurende de exploitatiefase.

BuildUp en Energiesprong: perfect match 

Il s’agit de l’un des premiers projets scolaires en France reposant sur les principes du concept européen Energiesprong, dans le cadre duquel une école est dotée de nouveaux toits et murs grâce à une rénovation énergétique hors site. BuildUp se charge de la construction préfabriquée durable et de l’installation des nouvelles façades et toitures. Tous les matériaux utilisés sont biosourcés et circulaires. De plus, pendant les 22 années d’exploitation et de maintenance garanties par BuildUp, cette dernière formera et accompagnera élèves et enseignants dans le but de préserver la performance énergétique. L’éducation et la sensibilisation sont des composantes essentielles d’une construction durable et pérenne. 


BuildUp bouwt naam in energetische renovatie

Le nord de la France a déjà fait figure de pionnier en recourant à BuildUp dans le cadre d’un projet de rénovation énergétique à Wattrelos, près de Lille, où 160 logements sociaux sont devenus neutres sur le plan climatique grâce à la construction préfabriquée durable. Dans cette vidéo, la ville de Lille explique comment ces projets s'inscrivent parfaitement dans leurs objectifs climatiques.

Lille entend devenir une ville durable à faible émission carbone d’ici 2050. Grâce à ces projets, ils font déjà un pas dans la bonne direction.

Hélène de Troostembergh, CEO BuildUp: “Het was een enorme uitdaging om dit project op zo’n korte tijd te realiseren. Gezien de timing was er ook geen ruimte voor fouten. De stad Lille wilde de architecturale eigenheid van de gebouwen strikt bewaren. Het resultaat is echt een herinterpretatie van de gevel door het gebruik van de nieuwste technieken en materialen, maar mét behoud van de originele identiteit van het gebouw. Via offsite bouwen behoud je dus absoluut je architecturale vrijheid. Nog een voordeel van offsite constructie vergeleken met traditionele bouwwerven: je boekt 40 à 50% tijdwinst. Er is maar één rit naar de werf nodig en weersomstandigheden spelen geen rol. Als je weet dat werven gemiddeld een maand per jaar stil liggen, wegens te warm, te koud of te nat weer - zoals de natte zomer die we achter de rug hebben - dan wordt het verschil snel duidelijk.”  


Clément Bisiaux, projectleider en architect bij Bureau FaceB: “We werden geconfronteerd met twee uitdagingen bij dit project. Ten eerste moest er een gebouw opgeleverd worden dat thermisch heel performant moest zijn op het vlak van isolatie, vertrekkende vanuit een bestaande basisstructuur of gebouw. Daarnaast moesten we een nieuwe voorgevel voorzien die even elegant was als de bestaande historische architecturale façade. De tweede uitdaging was de timing: alles moest in een bijzonder korte tijd worden opgeleverd. Dit gebouw op zo’n korte tijd energetisch renoveren was zonder offsite bouwen nooit mogelijk geweest. Wij zijn erg tevreden over het eindresultaat, dat tot stand kwam dankzij de synergie tussen alle partners. Voor een energetische renovatie op korte termijn bestaat er geen betere techniek.”


Over Energiesprong

Energiesprong is een Europees initiatief gesteund door de Europese Commissie die het verduurzamen van woningen en gebouwen via energetische renovatie op grote schaal mogelijk wil maken. Europa wil de komende jaren inzetten op uitstootvrije gebouwen. De bedoeling is alle gebouwen in de Europese Unie tegen 2050 emissie- en koolstofvrij te maken. Nieuwe gebouwen moeten vanaf 2030 helemaal uitstootvrij zijn van Europa, voor nieuwe openbare gebouwen is dat al 2028. Een hogere energie-efficiëntie moet de uitstoot naar beneden brengen, energiearmoede bestrijden, bewoners beschermen tegen de volatiele energieprijzen en de economie ondersteunen.

Over BuildUp en offsite bouwen

BuildUp is een Belgische KMO uit Aarschot, gegroeid uit het in 2018 opgerichte beSteel en marktleider in staalframebouw in de Benelux. Daarnaast zet het bedrijf ook in op duurzame offsite construction, zowel voor nieuwbouw als energetische renovatie. Offsite bouwen biedt een antwoord op de klimaatuitdagingen van 2050 en laat toe om in sneltempo gebouwen te bouwen en te renoveren. In tegenstelling tot traditioneel bouwen, waarbij alle bouwelementen ter plaatse worden gemaakt op de werf, worden de bouwcomponenten digitaal ontworpen, off-site in een fabrieksomgeving geproduceerd en op de bouwplaats geassembleerd. Het biedt voordelen die de traditionele bouwmethoden niet kunnen bieden zoals snellere bouwtijden, verbeterde kwaliteit en kosteneffectiviteit, zonder daarbij in te boeten op architecturale mogelijkheden en creativiteit.