Europees Commissaris voor Energie Kadri Simson brengt werkbezoek aan Belgische start-up en pionier in offsite bouwen BuildUp

Europa onderstreept belang van industrialisering energetische renovatie om het ‘Renovation Wave’-actieplan te versnellen
17 november 2023 in
Europees Commissaris voor Energie Kadri Simson brengt werkbezoek aan Belgische start-up en pionier in offsite bouwen BuildUp
Fjolla KAMBERI

Hélène de Troostembergh - CEO BuildUp en Kadri Simson - Europees Commissaris

Kadri Simson, Europees Commissaris voor Energie, heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan de Belgische start-up BuildUp, expert in duurzaam offsite bouwen en energetische renovatie. Het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen door middel van energetische renovaties vormt een belangrijke schakel in de energietransitie naar een duurzaam, competitief en klimaatneutraal Europa tegen 2050. In het kader van de Renovate Europe Campagne, tezocht de Europese Commissaris uitzonderlijke bedrijven en projecten die het Europese beleid inzake energetische renovatie ‘in actie’ tonen. BuildUp toont met al haar realisaties in het kader van het Europese Energiesprong project aan dat het industrialiseren van energetische renovatie mogelijk is.

Projecten die impact hebben ‘on the field’, dat was het uitgangspunt van het bezoek vandaag van de Europese Commissaris. Kadri Simson wilde graag meer te weten komen over de innovatieve aanpak van BuildUp inzake energetische renovatie en was vooral geïnteresseerd in een project van BuildUp waarbij het een aantal gebouwen van een scholengroep in Rijsel in een recordtijd van twee maanden energetisch renoveerde en klimaatneutraal maakte. Tijdens de korte tijdspanne van de zomervakantie kregen de schoolgebouwen een klimaatjasen werden via offsite bouwen volledigenieuwe gevels en daken geplaatst. 

Industrialisering van energetische renovatie 

Om de Europese Green Deal-doelstellingen tegen 2050 te halen, moet ongeveer 90% van de 119 miljoen residentiële gebouwen* in Europa een energierenovatie ondergaan. Een hele uitdaging die onmogelijk is met de traditionele manier van bouwen en renoveren. Snel en slim bouwen en renoveren is daardoor dé uitdaging voor de komende jaren. Om te voldoen aan de enorme behoefte aan nieuwe en verduurzaamde woningen, terwijl de middelen schaars zijn, is industrialisatie de oplossing. Dit houdt in dat complete huizen, evenals afzonderlijke componenten zoals gevels en daken, op grote schaal in de fabriek (offsite) worden gebouwd en vervolgens ter plaatse op de werf worden samengevoegd, waardoor het bouwproces aanzienlijk wordt versneld.


In het ‘Renovation Wave’- actieplan dat in 2020 werd gelanceerd, stelde de EU dat het renovatietempo moet verdubbelen in de komende tien jaar met als doel om tegen 2030 35 miljoen gebouwen te renoveren. Hierdoor moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen, de digitalisering bevorderd worden en het hergebruik van materialen verbeteren. Het uiteindelijke doel is de levenskwaliteit van burgers te verbeteren.


Kadri Simson, Europees Commissaris voor Energie: “Om deze ambitieuze doelstellingen te halen is de industrialisering van de manier waarop we gebouwen renoveren essentieel. BuildUp toont in de praktijk aan dat we het renovatietempo dankzij industrialisering kunnen opdrijven. Het bedrijf is een mooi voorbeeld van wat we met de ‘Renovation Wave’ strategie willen bereiken. De grootste energiewinst in de bouwsector kan behaald worden door massaal en versneld in te zetten op energetische renovatie waardoor het energieverbruik daalt en tegelijk de levenskwaliteit van de burgers verbetert.”


Hélène de Troostembergh, CEO BuildUp: "“We zijn heel vereerd met het bezoek van Europees Commissaris Simson. Het is een heel positief signaal voor onze sector. De bouwsector gaat momenteel gebukt onder een zware rentelast en projectontwikkelaars en bouwpromoteren zoeken naar alternatieve manieren om sneller duurzaam te bouwen en te renoveren. Industrialisatie en offsite bouwen zijn het antwoord op alle uitdagingen in de bouw: van woningnood en klimaatvraagstukken tot energiearmoede, kwaliteit en beschikbare arbeidskrachten. Enkel zo kan er sneller, makkelijker, beter en bovendien circulair gebouwd en gerenoveerd worden. Dit is essentieel om de Europese klimaatdoelstellingen tegen 2050 te halen. Met haar bezoek benadrukt Kadri Simson dan ook het belang van het versnellen en industrialiseren van energetische renovatie dankzij offsite bouwen.” 


Bekijk hieronder de video met de energetische renovatieprojecten van BuildUp:drian Joyce, directeur van Renovate Europe: “Het was een waar genoegen om het bezoek aan de BuildUp voor Commissaris Simson en haar kabinet mede te organiseren. Ik feliciteer haar met dit initiatief, want actie in het veld zien is de beste manier om meer te weten te komen over onze efficiënte bouwsector. Tijdens het bezoek hebben we uitvoerig gepraat met Hélène de Troostembergh, een echte voorvechter van energetische renovatie. We zijn geïnspireerd door haar inzet, haar ondernemingsgeest en de leidende rol die ze speelt in de industrialisering van energetische renovatie. We zullen blijven zoeken naar en verslag uitbrengen over soortgelijke initiatieven in de hele EU.”


Bron: https://www.rics.org/news-insights/energy-efficiency-of-the-building-stock-in-the-eu#:~:text=There%20are%20approximately%20131%20million,to%20one%20in%20absolute%20terms